Adatvédelmi irányelvek - DoclerWeb

Adatkezelési tájékoztató:


1. Az adatkezelő neve:
DoclerWeb Kft.

2. Az adatkezelő címe:
1101 Budapest, Expo tér 5-7.

3. Elérhetőség:
info@doclerweb.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelő az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel. Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, és határozott hozzájárulása alapján, az online ajánlatkérő, illetve kapcsolat-felvételi űrlap kitöltésével félreérthetetlen beleegyezését adja az ott megadott személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

5. Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az érintett számára ismert, az ajánlatkéréssel és az ügyfélkapcsolat kialakításával függ össze. Az adatkezelő az adatokat csak az itt előre meghatározott célokkal összefüggésben használja fel.

7. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés az ügyfélkapcsolat időtartamára korlátozott, az adatok törlése az ügyfélkapcsolat megszűnése után történik.

8. Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből.

9. Hirdetési tájékoztatás:
Az adatkezelő weboldala minőségének javítása érdekében a Google Analytics és Google AdWords rendszerek segítségével is nyomon követi weboldalai felhasználási szokásait. A szolgáltatások csak statisztikai adatokat biztosítanak az adatkezelő részére, valamint az on-line hirdetési tevékenységét támogatják, nem nyújtanak viszont semmilyen információt a weboldalak látogatóinak kilétét illetően.

Az adatkezelő on-line hirdetéseit külső szolgáltatók, közöttük a Google, internetes webhelyeken jeleníti meg, amely során a külső szolgáltatók, közöttük a Google, cookie-k segítségével, az érintett felhasználónak a webhelyen korábban tett látogatása alapján személyre szabottan jelenítik meg a hirdetéseket. A Google cookie-használata letiltható a Hirdetési beállítások (http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) kezelője segítségével, a külső szolgáltatók cookie-jai pedig a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán tilthatóak le.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Személyes adatai kezeléséről az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@doclerweb.hu címre kell eljuttatni. Továbbá az érintett bármikor kérheti az adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

 

Szerverterem Látogatás

Kapcsolat
© DoclerWeb Kft.1101 Budapest, Expo tér 5-7. Tel: +36-1-432-3135    Fax: +36-1-432-3139    E-mail: info@doclerweb.hu
Céginformáció